Polska wersja Polski English version English 中文版 中文版
Jesteś tutaj: Strona główna

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POKOJOWEGO ZJEDNOCZENIA CHIN

Nasza misja

1. ZJEDNOCZENIE CHIŃCZYKÓW MIESZKAJĄCYCH W POLSCE I POZA JEJ GRANICAMI, 2. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM W CELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WSPÓLNOTY CHIŃSKIEJ PRZEBYWAJĄCEJ W POLSCE, 3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, KULTURALNA I WYDAWNICZA, 4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI O PODOBNYM CELACH DZIAŁANIA Z KRAJU I Z ZAGRANICY, 5. KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE OSOBOWOŚCI CHIŃCZYKÓW POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ, 6. STWARZANIA POLA, NA KTÓRYM BĘDĄ MOGLI SIĘ LEPIEJ ASYMILOWAĆ KULTUROWO W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM, 7.KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH, 8.AKTYWNY UDZIAŁ W SPRAWIE ZJEDNOCZENIA I POKOJU NARODOWEGO, 9.PROMOWANIE KONTAKTÓW I WYMIANY POMIĘDZY CHIŃCZYKAMI I OBYWATELAMI CHIŃSKIMI A REZYDUJĄCYMI ZA GRANICĄ EMIGRANTAMI, 10.PROMOWANIE TOLERANCJI, ZROZUMIENIA I WSPÓŁPRACY, 11.PRZECIWSTAWIANIE SIĘ WSZELKIM DZIAŁANIOM ZMIERZAJĄCYM DO PODZIAŁU CHIN, 12.DĄŻENIE DO POKOJOWEGO ZJEDNOCZENIA CHIN, 13. WYTĘŻONA PRACA DLA ODRODZENIA NARODU CHIŃSKIEGO, 14. DĄŻENIE DO POKOJU I HARMONII NA ŚWIECIE, 15. POSZERZANIE KONTAKTÓW POMIĘDZY CHIŃCZYKAMI PRZEBYWAJĄCYMI W POLSCE A OBYWATELAMI CHIŃSKIMI REZYDUJĄCYMI ZA GRANICĄ POPRZEZ WSPÓLNE POGŁĘBIANIE DROGI POKOJOWEGO ZJEDNOCZENIA CHIN, PRZECIWSTAWIANIE SIĘ WSZELKIM DZIAŁANIOM ZMIERZAJĄCYM DO PODZIAŁU CHIN.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akademii chińskie centrum kultury Akademia Socjalistycznej delegacji odwiedzili Polska Chiny pokojowego zjednoczenia Stowarzyszenie promocji

Opublikowano: 04.11.2015r.
Akademii chińskie centrum kultury Akademia Socjalistycznej delegacji odwiedzili Polska Chiny pokojowego zjednoczenia Stowarzyszenie promocji

Na 3 listopada do 2015 r. chiński kultury Instytut/zastępca dyrektora centralnego Instytutu socjalizmu w zhangfeng przynieść 5 promocja Polska delegacja odwiedziła liderów w Chinach pokojowego zjednoczenia.Rozmów podczas, najpierw poprzez wspieranie Komisji będzie Pan moujun Executive zastępca przewodniczącego delegacji wprowadzony ma Polska Chiny pokoju jednolity związek niedawno działań, dalej przez z Wisla Uniwersytet Konfucjusza Klasa Chiny Dean Li Qikun Pana opisanego ma na Polska Edukacja i Chiny studentów w Polsce uczestniczył w sytuacji, zhihou przez Pana Feng Polska chińskiej Federacji Executive zastępca prezydenta Qin na Polska historia i kultura i gospodarczej i fala w specjalnych Zhijian historia pochodzenia rozwiń instrukcja.Wreszcie Zhang Dean na wyjazd Polska jest sumowane i ma nadzieję, że wizyta, Chiny i Polska all-round współpracy między i życzyć am przyjaźni na zawsze nowe.